Đăng nhập
Trường THCS Thành Công, Ba Đình, Hà Nội bàn giao nhà lớp học cho điểm trường Khuổi Luông, Trường Mầm non Đường Hồng, huyện Bắc Mê

Xem tại đây

Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang