No title... No title... No title...

Đăng nhập
Thông báo tuyển dụng giáo viên đối với sinh viên cử tuyển năm 2017

 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển năm 2017 như sau:        

1. Đối tượng, chỉ tiêu tuyển dụng

 Sinh viên cử tuyển của tỉnh Hà Giang đã tốt nghiệp đại học Sư phạm (có tên trong danh sách tại văn bản số 952/SNV-CCVC ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ Hà Giang về việc xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển).

          2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng và đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

- Không dị dạng, khiếm khuyết về hình thể, phát âm chuẩn; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Về trình độ ngoại ngữ, tin học

Người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học như sau:

+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam .

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

-  Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

-  Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-  Bản sao giấy khai sinh;

-  Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về Hướng dẫn khám sức khỏe.

-  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (Tiếng Anh, Tin học, nghiệp vụ sư phạm…) và kết quả học tập (có chứng thực) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

-  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) có chứng thực.

-  04 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ để gửi giấy báo dự tuyển và kết quả thi tuyển.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

5. Nội dung xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

6. Lệ phí xét tuyển

Áp dụng Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

7. Thời gian thu hồ sơ và tổ chức xét tuyển

  - Từ 08/9 đến 12/9/2017: Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ, tầng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 2, Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện. Sở GD&ĐT không bán hồ sơ).

- Ngày 30 /9/2017: Tổ chức phỏng vấn 

- Ngày 03/10/2017:  Niêm yết công khai kết quả xét tuyển (niêm yết tại Sở và đăng trên Website Sở).

- Từ ngày 03/10 đến ngày 16/10/2017: Nhận đơn phúc khảo (nếu có).

- Ngày 17/10/2017: Xét phúc khảo (nếu có)

 Ngày 18/10/2017: Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển (niêm yết tại Sở và đăng trên Website Sở); gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển.

 Thí sinh cần hỏi thêm liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT, điện thoại: 02193 867 723 để được giải đáp./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image