Về việc phối hợp tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 123 1401/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 02/09/2021
Ngày hiệu lực 02/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc phối hợp tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Lâm Thế Hùng
Tài liệu đính kèm Công văn 1401_SGDĐT về việc phối hợp tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch bệnh Covid-19.pdf
Văn bản mới