Về việc tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 học tập tại nơi cư trú
Số ký hiệu văn bản 123 1282/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 20/08/2021
Ngày hiệu lực 20/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 học tập tại nơi cư trú
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Lâm Thế Hùng
Tài liệu đính kèm Công văn số 1282_SGDĐT về việc tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 học tập tại nơi cư trú.pdf
Văn bản mới