Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều quả Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo Chương trình giáo dục thướng xuyên cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo Quyết đinh số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bô trưởng Bộ GD&ĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngàyv 11/08/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Số ký hiệu văn bản 123 21/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 01/07/2021
Ngày hiệu lực 16/08/2021
Trích yếu nội dung Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều quả Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo Chương trình giáo dục thướng xuyên cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo Quyết đinh số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bô trưởng Bộ GD&ĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngàyv 11/08/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm TT số 21_2021_TTBGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại học viên ....pdf
Văn bản mới