Thông tư 03/2021/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số ký hiệu văn bản 123 03/2021/TT-BNV
Ngày ban hành 29/06/2021
Ngày hiệu lực 15/08/2021
Trích yếu nội dung Thông tư 03/2021/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công chức - Viên chức
Người ký duyệt Phạm Thị Thanh Trà
Tài liệu đính kèm Thông tư 03_2021TT-BNV Thông tư sửa đổi bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên ....pdf
Văn bản mới