Hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP của chính phủ và Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐNĐ của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 123 1617/HD-UBND
Ngày ban hành 05/08/2021
Ngày hiệu lực 05/08/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP của chính phủ và Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐNĐ của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản nhà nước
Người ký duyệt Trần Đức Quý
Tài liệu đính kèm 1617_ hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp XH .. NĐ 20_20201_NĐ-CP và NQQ 35_2021_NQHĐNDT.pdf
Phục lục 01 kèm theo HD 1617.pdf
Phục lục 02 kèm theo HD 1617.pdf
Phục lục 03.1 kèm theo HD 1617.pdf
Văn bản mới