Chương trình hành động thưc hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 28/06/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Bắc Quang, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 123 3819/CTr-UBND
Ngày ban hành 03/08/2021
Ngày hiệu lực 03/08/2021
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thưc hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 28/06/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Bắc Quang, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Phùng Viết Vinh
Tài liệu đính kèm Chương trình 3819 thực hiện nghị quyết 07 Đảng bộ huyện BQ 2021-2025.pdf
Văn bản mới