NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN về phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Bắc Quang giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 123 07NQ/HU
Ngày ban hành 28/06/2021
Ngày hiệu lực 28/06/2021
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN về phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Bắc Quang giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Hà Việt Hưng
Tài liệu đính kèm NG 07 ngày 28.6 về phát triển giáo dục gđ 2021-2025.pdf
Văn bản mới