Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, ...
Số ký hiệu văn bản 123 3280/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 27/08/2020
Ngày hiệu lực 27/08/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, ...
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm Công văn 3280-hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.pdf
3280_file đính kèm số 1.pdf
3280_file đính kèm số 10.pdf
3280_file đính kèm số 2.pdf
3280_file đính kèm số 3.pdf
3280_file đính kèm số 4.pdf
3280_file đính kèm số 5.pdf
3280_file đính kèm số 6.pdf
3280_file đính kèm số 7.pdf
3280_file đính kèm số 8.pdf
3280_file đính kèm số 9.pdf
Văn bản mới