Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Số ký hiệu văn bản 123 17/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 01/11/2019
Ngày hiệu lực 22/12/2019
Trích yếu nội dung Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm Thông tư 17-2019 Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.pdf
Văn bản mới