Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Số ký hiệu văn bản 123 20/2018/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/08/2018
Ngày hiệu lực 16/10/2018
Trích yếu nội dung Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm Thông tư 20-2018 chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.PDF
Văn bản mới