Thông tư 27 -2020 - TT - BGDĐT về Ban hành đánh giá học sinh Tiểu học
Số ký hiệu văn bản 123 27/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 04/09/2020
Ngày hiệu lực 20/10/2020
Trích yếu nội dung Thông tư 27 -2020 - TT - BGDĐT về Ban hành đánh giá học sinh Tiểu học
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm Thông tư 27_-2020_-_TT_-_BGDdT_ve_danh_gia_hoc_sinh_Tieu_hoc.pdf
Văn bản mới