Thông tư 12-2019-TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của BGDĐt về Ban hành chương trình BDTX GVMN
Số ký hiệu văn bản 123 12/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 17/09/2019
Ngày hiệu lực 12/10/2019
Trích yếu nội dung Thông tư 12-2019-TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của BGDĐt về Ban hành chương trình BDTX GVMN
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nghĩa
Tài liệu đính kèm Thông tư 12-2019 Thông tư 12-2019-TT-BGDĐT ngày 2682019 của BGDĐt về Ban hành chương trình BDTX GVMN.pdf
Văn bản mới