Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình Giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT đã được sửa đổi bởi Thông tư ...
Số ký hiệu văn bản 123 51/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình Giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT đã được sửa đổi bởi Thông tư ...
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Ngô Thị Minh
Tài liệu đính kèm Thông tư 51-2020 Sửa đổi chương trình giáo dục mầm non.pdf
Văn bản mới