Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non
Số ký hiệu văn bản 123 47/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 15/02/2021
Trích yếu nội dung Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Ngô Thị Minh
Tài liệu đính kèm Thông tư 47-2020 Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.pdf
Văn bản mới