Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 123 623/CT-UBND
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm Chỉ thị 623 Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực ....pdf
Văn bản mới