Về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
Số ký hiệu văn bản 123 102/NQ-CP
Ngày ban hành 03/07/2020
Ngày hiệu lực 03/07/2020
Trích yếu nội dung Về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản nhà nước
Người ký duyệt Nguyễn Xuân phúc
Tài liệu đính kèm Nghị định 102-2020 Về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.pdf
Văn bản mới