Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Số ký hiệu văn bản 123 76/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/10/2019
Ngày hiệu lực 01/12/2019
Trích yếu nội dung Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản nhà nước
Người ký duyệt Nguyễn Xuân phúc
Tài liệu đính kèm Nghị định 76-2019 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lđ công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.pdf
Văn bản mới