Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 123 90/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/08/2020
Ngày hiệu lực 20/08/2020
Trích yếu nội dung Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản nhà nước
Người ký duyệt Nguyễn Xuân phúc
Tài liệu đính kèm Nghị định 90-2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.pdf
Văn bản mới