Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 372014NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Số ký hiệu văn bản 123 108/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/09/2020
Ngày hiệu lực 25/11/2020
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 372014NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản nhà nước
Người ký duyệt Nguyễn Xuân phúc
Tài liệu đính kèm Nghị định 108-2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 372014NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 ....pdf
Văn bản mới